Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende…

Kvartalsrapport Q1 2023Fogi.dk - nyheder

Vores kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 er udgivet, og igen er det spændende læsning om kvartales gang, der giver stof til eftertanke for årets kommende, finansielle udvikling.

»Med vores forkærlighed for kvalitetsselskaber, og lav kreditrisiko på obligationsinvesteringerne, vurderes vore investeringer at være godt rustet til både at kunne skabe et godt langsigtet afkast og imødegå eventuelle kortsigtede udfordringer.«

Ordene er fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der vanen tro har fordybet sig i det seneste kvartals forløb på det internationale, finansielle marked for inflation og investering. Grundlæggende er Johnny Madsens syn på både det forgangne kvartal og resten af året præget af, at der generelt har hersket positive vinde på de finansielle markeder.

En fortrøstningsfuld kvartalsrapport

Dette til trods for udfordringer i banksektoren i USA, der i starten af året gav anledning til bekymringer i forbindelse med store risici på obligationsinvesteringer. Heldigvis har vi undgået en systemisk bankkrise, og kimen i denne kvartalsrapport lyder derfor fortrøstningsfuldt, at:

»Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende, og der er gode muligheder for, at OECD’s prognose omkring inflationsudviklingen er for pessimistisk. […] Hvis inflationsdata for april viser et pænt aftagende inflationsniveau i kombination med, at kerneinflationen også falder, er der mulighed for, at ECB enten helt kan stoppe med at hæve renten yderligere, eller de kan nøjes med at lave en renteforhøjelse på 0,25%-point […]. Hvis dette bliver tilfældet, bør det være understøttende for udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af 2023.«

En fordel for F&I-kunder

Heldigt for os – og vores kunder – er det, at kvalitetsselskaber med en god forretningsmodel, en høj forudsigelighed af cash flow og en lav gældsandel vil være godt rustet til at imødegå potentielle, kommende udfordringer på de økonomiske markeder. Og for nogle selskaber vil det endda være tilfældet, at de kommer styrket ud af krisen. Det er netop denne typer selskaber, der er karakteriserende for vores investeringer.

Læs hele kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 lige her.