Revisorerklæring

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder uafhængig, kompetent og personlig formue- og investeringsrådgivning.

Som kunde hos os skal du have tillid til os. Vi har derfor en revisorerklæring på, at vi ikke modtager hverken returkommission, transaktionsomkostninger eller kommission fra andre finansielle produkter, vi eventuelt har placeret dine midler i.

Det er din garanti for, at du altid får uafhængig og uvildig formue- og investeringsrådgivning af højeste kvalitet – og udelukkende ud fra dine interesser.

Læs revisorerklæringen her
Bæredygtighed og aktivt ejerskab

Bæredygtighed og aktivt ejerskab

Bæredygtighed er og har altid været en hjørnesten i F&I’s investeringstilgang. Her kan du læse om, hvorledes vi håndterer bæredygtighed og aktivt ejerskab i praksis.

Læs mere

Privatlivspolitik

Formue- & Investeringspleje A/S følger gældende lovgivning og regler vedrørende beskyttelse og opbevaring af personfølsomme oplysninger jf. den nye EU Persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018.

I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvilke af dine personfølsomme oplysninger vi opbevarer, hvordan og hvor længe, og hvilke rettigheder, du har.

Læs vores privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer

1. november 2007 trådte et nyt EU-regelsæt i kraft. Regelsættet skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i Europa.

Reglerne stiller skærpede krav til dokumentation af den rådgivning, Formue- & Investeringspleje A/S giver, kundeinformation og krav om, at vi skal inddele vores kunder i tre kundekategorier.

Læs regelsættet her

Aflønningspolitik

Du kan læse vores aflønningspolitik herunder.

Læs aflønningspolitik