Bæredygtighed og aktivt ejerskab

Bæredygtighed er og har altid været en hjørnesten i F&I’s investeringstilgang. Her kan du læse om, hvorledes vi håndterer bæredygtighed og aktivt ejerskab i praksis.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici og aktivt ejerskab

3. udgave
Indledning er opdateret med tilføjelse af relevant lovgivning. Det er ændret, så der nu står, at de tekniske standarder er offentliggjort, men at vi i høj grad mangler at se implementeringen i praksis.

2. udgave
Der er tilføjet beskrivende afsnit om ansvar, definitioner, bæredygtighedsfaktorer og risici, risikovurdering af bæredygtighedsrisici i F&I’s porteføljer, investeringsrådgivningen og implementering af praksis.

1. udgave

Aktivt ejerskab udøvet i 2022

F&I har i 2022 foretaget en screening af kundernes investering omkring, hvorvidt disse lever op til de standarder, som F&I har defineret på bæredygtighedsområdet. I denne forbindelse har F&I ikke observeret nogle brud.

Screeningen har involveret en gennemgang af selskaberne på hjemmesiden unglobalcompact.org, samt ESG-rapportering på selskabernes hjemmeside og en mediesøgning. F&I har ikke i 2022 udøvet engagement eller stemmerettigheder i selskaberne, og der har ikke været samarbejde med andre aktionærer. Der har ikke været konstateret interessekonflikter med investor.

Aktivt ejerskab udøvet i 2022
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Vi integrerer bæredygtighed i vores investeringsbeslutninger. Vi identificerer og vurderer bæredygtighedsrisici i sammensætningen af kundernes porteføljer. F&I anser for nærværende sociale- og ledelsesrelaterede faktorer som de største bæredygtighedsrisici for kundernes porteføljer.

Vi tager hensyn til de væsentligste negative bæredygtighedsvirkninger ved at foretage en række screeninger for at sikre overholdelse af internationale normer, herunder konventioner for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og beskyttelse af miljøet, og dermed fremmer vores porteføljepleje miljømæssige eller sociale karakteristika.

Man kan læse mere om dette i vores politik for bæredygtighed, som fremgår andet sted på denne side.

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Vi integrerer bæredygtighed i vores investeringsrådgivning, idet vi identificerer og vurderer bæredygtighedsrisici i sammensætningen af kundernes porteføljer. F&I anser for nærværende sociale- og ledelsesrelaterede faktorer som de største bæredygtighedsrisici for kundernes porteføljer.

Vi tager hensyn til de væsentligste negative bæredygtighedsvirkninger ved at foretage en række screeninger for at sikre overholdelse af internationale normer, herunder konventioner for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og beskyttelse af miljøet, og dermed fremmer vores investeringsrådgivning miljømæssige eller sociale karakteristika.

Man kan læse mere om dette i vores politik for bæredygtighed, som fremgår andet sted på denne side.

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Læs mere