Få en investeringsprofil, der matcher din risikovillighed

Forud for dit første møde med os har du højst sandsynligt tænkt over, hvorfor du gerne vil lade os investere på dine vegne – og hvad du gerne vil opnå. Ud fra disse tanker laver vi en investeringsprofil, som skaber fundamentet for vores investeringsstrategi.

Kontakt os og hør nærmere

Hvor meget skal du investere?

Din investeringsprofil er grundstenen bag den investeringsstrategi, vi hjælper med at lægge for dig. Det er gennem din investeringsprofil, at vi i fællesskab afklarer formålet med din investering, dine ønsker til udbytte, hvor stor en risiko, du er parat til at løbe, og hvad din økonomi kan ”tåle”.

Din investeringsprofil er personlig, og den hjælper os med at kunne tilbyde dig den bedst mulige skræddersyede formuerådgivning til netop dit behov.

Hvor meget skal du investere?
Investeringsprofil på dine vilkår

Investeringsprofil på dine vilkår

Der findes ikke to investeringsprofiler, der er ens – men alligevel er der nogle fællestræk, som tegner investeringsprofilerne for mange af vores kunder.

Du ønsker selvfølgelig, at din formue skal vokse, og du søger en seriøs, ordentlig og uafhængig investeringspartner, som altid agerer ud fra dine interesser. Du er også bevidst om, at høj risiko ikke er garanti for højt afkast. Vi tror på, at en god og spredt porteføjle over tid vil give det højeste, langsigtede afkast. Det vigtigste er, at du er klar til at lade os forvalte din formue, og du har tillid til vores faglighed.

Har du brug for professionel og uafhængig investeringsrådgivning, og vil du vide mere om, hvordan vi udarbejder en investeringsprofil for dig? Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dit investeringsbehov.

Kontakt os og hør nærmere