Hos Formue- & investeringspleje A/S har vi lagt sidste hånd på værket med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024Fogi.dk - nyheder

Årets første kvartal er slut, og vanen tro giver partner og investeringschef Johnny Madsen sit besyv med på det forgangne kvartals udfordringer, udvikling og muligheder på investerings- og obligationsmarkedet.

Igen runder vi inflations- og renteudviklingen, centralbankernes renteudvikling, verdensøkonomiens udfordringer, og meget mere. Fortrøstningsfuld afrunder Johnny Madsen kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024 med følgende:

»Med udsigt til en forventelig blød landing i økonomien, hvor der kommer styr på inflationen, uden det kræver en større nedgang i den økonomiske vækst, er der fortsat positive udsigter på de finansielle markeder, om end at aktiemarkedet har kørt meget stærkt i 1. kvartal 2024.«

Der er fortsat et stykke vej endnu

I 2023 bidrog et begrænset antal aktier betydeligt til de samlede afkast i aktieindeksene. I modsætning hertil blev afkastene i aktieindeksene i første kvartal af 2024 genereret af kursstigninger i et bredere spektrum af virksomheder. Det afspejles i, at omkring 350 ud af de 500 virksomheder i S&P 500-indekset opnåede positivt afkast i perioden. Stigningerne i aktiekurserne kan imidlertid tilskrives en øget optimisme vedrørende den økonomiske fremtid. Denne udvikling er i vores optik et positivt signal om aktiemarkedets sundhed, fordi den reflekterer forbedrede økonomiske forventninger, som vi tager med os ind i andet kvartal af 2024.

Det gør vi, om end der stadigvæk er et stykke vej til målet om et fald i kerneinflationen for både den europæiske- og den amerikanske centralbank.

Vores forventninger fremadrettet

Det er vores forventning, at den økonomiske udvikling vil skabe mulighed for rentenedsættelser i løbet af året, og der er ved at komme styr på inflationen uden en markant nedgang i den økonomiske aktivitet. Det betyder, at der i vores øjne er udsigt til en blød landing i økonomien, selvom der umiddelbart tyder på divergerende vækst- og inflationsudsigter mellem USA og Euroområdet. Investeringsmæssigt læner vi os fortsat op ad vores devise om, at spredning er redning, hvorfor vi anbefaler en allokering mellem aktier og obligationer.

Læs hele rapporten for 1. kvartal 2024 her.