Resume fra kvartalsrapporten Q4 2019

Fogi.dk - nyheder

Økonomiske udsigter

2019 har generelt været et lærerigt år for investorerne. Der har været flere perioder, hvor frygt og nervøsitet har været meget udbredt, og man som investor har kunnet lade sig rive med af den dårlige stemning og sælge alle sine aktier, og dermed glemme én af de vigtigste investeringsmæssige læresætninger: ”Der er større risiko ved at være ude af aktiemarkedet end være i aktiemarkedet”. Dette skyldes, at aktiemarkedet afspejler den værditilvækst der generelt sker i samfundet, og derfor vil aktiemarkedet stige over tid. 2019 har således været et år, der typisk har belønnet den tålmodige og langsigtede investor, hvilket vores kunder har fået glæde af.

Den økonomiske vækst i verdensøkonomien har i 4. kvartal 2019 stadig befundet sig på et forholdsvis beskedent niveau, men flere økonomiske indikatorer i flere af de store økonomier herunder de fremadrettede indikatorer, så som indkøbschefernes forventninger (PMI), har i løbet af 4. kvartal enten stabiliseret sig eller udvist en stigende tendens. Der er således ikke noget der umiddelbart tyder på, at verdensøkonomien skulle være på vej ind i en ny økonomisk recession. Tværtimod tyder det på, at verdensøkonomien er på vej op i et lidt højere økonomisk væksttempo ind i 2020, specielt hvis første del af handelsaftalen mellem USA og Kina som planlagt underskrives den 15. januar 2020, og de videre forhandlinger ikke går i hårdknude. Behersket økonomisk vækst i kombination med et fortsat lavt renteniveau bør grundlæggende favorisere risikofyldte aktiver i 2020.

Aktiemarkedet

Vi er således af den opfattelse, at investorerne ved indgangen til 2020 bør have en aktieandel, der er tæt på investors langsigtede målsætning, da aktier i vores optik ikke forekommer dyrt prisfastsat, og der er udsigt til en fortsat fremgang i verdensøkonomien i 2020. Den politiske risiko er steget siden handelskrigens begyndelse, hvilket kan give nogle større udsving på de finansielle markeder gennem 2020, ligesom vi oplevede i 2019, men det er vores vurdering, at den langsigtede og tålmodige investor kan se frem til at blive belønnet med positive aktieafkast i 2020 i niveau 5-10% p.a., hvis der ikke indtræffer en større uventet hændelse.

Obligationsmarkedet

Selv om obligationer umiddelbart virker som en trist investeringsmulighed, er det fortsat vigtigt, at investorer ikke påtager sig en uhensigtsmæssig risiko i jagten på afkast, da investering i aktier og andre mere risikofyldte aktiver skal betragtes som en langsigtet investering.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her