Resume fra kvartalsrapporten Q1 2020

Fogi.dk - nyheder

COVID-19

Det, som længe lignede en lokal kinesisk virus, udviklede sig i løbet af marts pludselig til en global pandemi, og COVID-19 sætter nu sine tragiske, menneskelige spor verden over. Virussen har udviklet sig til at være en global sundhedskrise, der også har sat sine dybe økonomiske spor i verdensøkonomien.

Den meget hurtige og uventede udvikling skabte en stor frygt og panik på de finansielle markeder, hvor eksempelvis de 500 største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset oplevede et samlet kursfald på 33,9% fra toppen den 19.februar 2020 til det niveau, som indekset bundede i den 23. marts 2020. Et så hurtigt og kraftigt kursfald er aldrig blevet registreret før.

Hvad der skal ske på den korte bane, er umuligt at spå om, men vi er ikke i tvivl om, at det nuværende kursniveau på aktiemarkedet er et attraktivt niveau at købe op på for den langsigtede investor. Det skal dog stadig være under hensyntagen til, at det skal være med en tidshorisont på minimum fem år, og at man skal kunne tåle de løbende kursudsving både økonomisk og mentalt.

Vi investerer fortsat ud fra princippet ”spredning er redning”, og vi har som altid fokus på kvalitet i de enkelte investeringer. På den måde får man skabt en portefølje, man kan leve med i både med- og modgang, og med en mulighed for at opnå et attraktivt, langsigtet afkast.

Kvartalsrapporten er lidt anderledes denne gang, da en gennemgang af den økonomiske udvikling i de enkelte regioner i det forgangne kvartal er mindre vigtig i denne situation, da det essentielle investeringsmæssigt er COVID-19 påvirkning på verdensøkonomien og de finansielle markeder, samt hvordan man som investor skal agere i en sådan situation.

Desuden er vi i gang med at lave et nyt setup for vores fremtidige Kvartalsrapport, samt overveje brug af videoindslag i denne forbindelse.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her