Internationalt partnerskab sikrer en fortsat vækst

Fogi.dk - nyheder

Et strategisk partnerskab med den internationale forsikrings- og pensionskoncern Söderberg & Partners sikrer Formue- & Investeringspleje A/S nye vækstmuligheder på det danske marked for formuepleje og kapitalforvaltning.

”Partnerskabet åbner helt nye perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse.

Med aftalen får Söderberg & Partners et nyt og tredje forretningsben med formuerådgivning og kapitalforvaltning i Danmark, hvor aktiviteterne hidtil har været koncentreret om erhvervsforsikringer og firmapension. Det nye forretningsområde skal drives og varetages af Formue- & Investeringspleje A/S som et selvstændigt og uafhængigt produkt i forhold til koncernens forsikringsmægler-virksomhed.

Söderberg & Partners har i en årrække drevet Private Banking i Sverige og Norge, og nu kommer turen til Danmark.

Den opgave ser Formue- & Investeringspleje A/S frem til at varetage, samtidig med at partnerskabet åbner nye muligheder for de eksisterende kunder.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Söderberg & Partners er stærk inden for investeringsanalyse og -placering. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

”Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores eksisterende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber, fonde og private. Söderberg & Partners-koncernen forvalter godt 400 milliarder kroner, og med partnerskabet står de to virksomheder endnu stærkere i konkurrencen med bankernes Private Banking-produkter.

”Vi får endnu større muligheder for at styrke vores eksisterende og kommende kunder, og i takt med at vi udvikler vores portefølje, vil vi også udvide staben af medarbejdere,” siger Robert Thiesen.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.