Formue- & Investeringspleje A/S har 20 års jubilæum

Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringspleje A/S er vokset massivt de første 20 år, og vækstpilen fortsætter i en stejl kurve: Målet er en fordobling de næste fem år som uvildig formuerådgiver og kapitalforvalter.

Det begyndte for 20 år siden med et nul og ingen kunder. I dag er Formue- & Investeringspleje A/S vokset til en af landets førende, uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på over fire milliarder kroner for selskaber, fonde og private.
”Det har været en fantastisk udvikling og rejse,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S, der 28. maj fejrede 20 års jubilæum som fondsmægler.
Samtidig ser Robert Thiesen frem til at fortsætte væksten de kommende år med et mål om at fordoble porteføljen til otte milliarder frem mod 2026.
”Vi har gennem årene haft en loyal og stabil kundekreds, og vi oplever en klar tendens med stigende efterspørgsel efter uvildig rådgivning. En af forklaringerne er, at der bliver flere og flere løsninger og muligheder for at investere samtidig med, at kompleksiteten stiger. Det skaber behov for rådgivning, der nødvendigvis ikke er bundet op på et pengeinstituts egne interesser,” siger Robert Thiesen.

Ejerkreds udvidet
Han etablerede Formue- og & Investeringspleje sammen med investeringschef Johnny Madsen tilbage i år 2000, og 28. maj 2001 fik de to partnere godkendelsen som fondsmægler. I 2020 fik virksomheden endnu en medejer, da den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners købte sig ind i virksomheden, der har hovedsæde i Roskilde og afdelinger i Vejle, Aarhus og Odense.

”Det strategiske partnerskab er klart en af milepælene, der har skabt nye vækstmuligheder, men engagementet fra Skandinaviens førende uafhængige mægler inden for forsikring og pension er også en anerkendelse af, at vores koncept har været bæredygtigt. I en dagligdag med en stadig større digitalisering og automatisering er det blevet endnu vigtigere med den personlige rådgivning og relation, som vi sætter i højsædet. Det er helt sikkert en af de ting, som har skabt vores udvikling, og Söderberg & Partners har samme tilgang til kunderne,” siger Robert Thiesen.
Söderberg & Partners har i en årrække drevet Wealth Management i Sverige og Norge, og nu er turen kommet til Danmark – en opgave, som Formue- & Investeringspleje A/S skal varetage.