Lønpolitik

F&I’s bestyrelse har udarbejdet en politik for aflønning, hvis mål er at fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke må føre til øgede bæredygtighedsrisici.

Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel og tager hensyn til selskabets størrelse, arten, omfanget og kompleksiteten af tjenesteydelserne.

Bestyrelsen foretager årligt kontrol og rapportering af, at lønpolitikken overholdes, og der udarbejdes årligt en vederlagsrapport, som redegør for aflønning af bestyrelse og direktion.

Lønpolitik

Politik for aflønning

Vederlagsrapporter

Aflønning 2022

Aflønning 2021