Det er svært at spå om fremtiden

Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 4. kvartal af 2022 er udgivet, og som altid giver årets gang stof til tanke og refleksion for året, der kommer.

»2022 har været det mest udfordrende investeringsmæssige år siden Finanskrisen i 2008.«

Sådan lyder indledningen i årets sidste kvartalsrapport for 2022, der er skrevet af partner og investeringschef Johnny Madsen. Det lyder som fortrøstningsløse ord, der beskriver et udfordrende år på aktiemarkedet i hele verden. Men selvom den indledende bemærkning kunne give anledning til at virke lettere opgivende, er Johnny Madsen det ikke.

For selvom det altid er svært at spå om fremtiden og vurdere, hvordan den kortsigtede økonomiske udvikling vil blive – især taget de mange, nuværende usikkerhedsmomenter i betragtning –, udtaler han, at:

»[…] Investorerne kan dog glæde sig over, at det nu igen er muligt at opnå positive forventede afkast på ens obligationsinvesteringer, og kvalitetsselskaber skal fortsat nok give et attraktivt langsigtet afkast. Tiden arbejder som altid for den tålmodige investor, som har en godt spredt investeringsportefølje.«

Forventninger til 2023

Det vigtigste element i Johnny Madsens forudsigelser og forventninger til aktiemarkedets udvikling i 2023 er centralbankernes evne til at få inflationen ned. For ingen centralbanker er interesserede i at forsage dybe, økonomiske kriser for deres respektive lande, men en kortvarig, økonomisk tilbagegang vil sandsynligvis accepteres. Johnny Madsen understreger, at det ikke bliver en let opgave for centralbankerne – for uanset velviljen, er verdenssamfundet – og især aktiemarkedet – påvirket af forhøjet risici. Det indebærer blandt andet krigen mellem Ukraine og Rusland og stigende Corona-smitte.

»Hvorvidt de indkomne inflationsdata allerede er stærke nok til, at centralbankerne undlader at hæve renten på mødet primo februar er nok tvivlsomt, men det vil ikke overraske os, hvis dette så bliver den sidste renteforhøjelse i denne omgang. Hvis dette holder stik, vil det være understøttende for en positiv udvikling på de finansielle markeder i 2023.«

Det er ordene fra Johnny Madsen, partner og investeringschef hos Formue- & Investeringspleje, i årets fjerde og sidste kvartalsrapport for 2022.

Læs den fulde Q4 kvartalsrapport lige her.

Kriser skaber nye muligheder

Kvartalsrapport for Q3 2022Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 3. kvartal af 2022 er netop udgivet, og det kan – og bør – give anledning til refleksion over egen formue og investeringer.

»Kriser skaber nye muligheder og er ofte med til at sikre en mere effektiv, økonomisk fremgang, når den økonomiske udvikling vender igen. Dette glemmer man ofte, når man står midt i krisen.«

Ordene kommer fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der i rapporten giver sit besyv og nogle opmuntrende ord med på vejen til alle, der i disse krisetider måtte være bekymrede for sin formue og investeringer – både nu og fremover.

Selvom kvartalet indledningsvist bød på et pænt fald i renter og store stigninger på aktiekurserne, og udviklingen så ud til at gå fra slemt til værre, så er det ikke uden en vis fortrøstning, at vi går ind i 4. kvartal af 2022.

I kvartalsrapporten er det emner som inflationsudvikling, prissætning på aktiemarkedet, ubalance i forsyningskæder, stigende energipriser, renteudvikling, verdensøkonomiens vækst, krigen i Ukraine, og meget mere, der er sat på spidsen.

Især de kraftige stigninger i energipriserne ligger mange på sinde, men ”Kriser skaber nye muligheder […]”, og den stigende effektivisering og søgen efter alternative energiformer er en positiv udvikling i både det økonomiske og klimamæssige perspektiv.

Hvornår vender det igen?

Tid og tålmodighed er altid nøgleord, når det relaterer sig til aktiemarkedet.

Vi har tidligere bedyret, at det bedste råd er at tænke langsigtet og se sine investeringer over en tidshorisont på minimum fem år. Vi så det i Finanskrisen, og vi så det senest, da aktiemarkedet styrtdykkede som følge af Covid-19. Begge gange rettede markedet sig igen.

»Når der sker uventede kursbevægelser, kan der opstå muligheder for at omlægge sin portefølje til bedre investeringer, men det kan også være, at det langsigtet er mest fordelagtigt at fastholde den nuværende portefølje.«

Efter analysen af tredje kvartal har vores vurdering – og vores rådgivning herefter – været, at det er mest fordelagtigt at omlægge noget af sin obligationsportefølje til obligationer med højere rente og løbetid, som er modsat aktieinvesteringer, som vi anbefaler at fastholde fortsat.

Alting er midlertidigt

I forlængelse af eksemplificeringen med henholdsvis Finanskrisen og Covid-19’s respektive påvirkninger på aktiemarkedet – og aktiemarkedets efterfølgende tilretning – er det i det afsluttende moment vigtigt at påpege det fortrøstningsfulde element i at kigge på aktiemarkedet i et historisk perspektiv: Verden har tendens til at bevæge sig fremad, og kriser er heldigvis kun midlertidige.

Og hertil skal vores motto bringes på bane: Spredning er redning. For selvom det er svært at spå om fremtiden midt i ulyksalige omstændigheder, så er fastholdelsen af en god, spredt portefølje af kvalitetsaktiver med til at sikre, at man som investor fortsat sikres et attraktivt, langsigtet afkast.

Hele kvartalsrapporten for Q3 af 2022 findes her.

Spredning i investeringer er redning

Fogi.dk arkivfotoFogi.dk - nyheder

At købe og sælge aktier er ikke et spil. Det er et håndværk, og det er vigtigt at tænke langsigtet.

Går du efter de hurtige gevinster, er der – groft sagt – større chancer på et casino eller ved at prøve lykken på andre spillemarkeder!

Handel med aktier skal betragtes som en langsigtet investering, og 30 år på aktiemarkedet har givet mig mange erfaringer – gode såvel som dårlige. En af konklusionerne er, at hurtige gevinster, held og hype ikke giver værdi i længden, selv om man aldrig bliver færdig med at lære om aktiemarkedet. Der findes nemlig ikke en facitliste at gå efter, og det vil altid være en evig diskussion om, hvad der er rigtigt og forkert.

Tid og tålmodighed betaler sig

Det handler om tiden, du er i markedet, og ikke tidspunktet, du rammer markedet på. Med andre ord: Der er større risiko for at gå glip af en gevinst ved at være ude af aktiemarkedet end at være en del af det!

Forklaringen er, at afkast på aktier ofte kommer i ryk og stiger over tid. Derfor handler det om at være en del af markedet kontinuerligt. Er du ude af markedet på det forkerte tidspunkt, risikerer du at få elendigt afkast. Af den årsag er det en dårlig strategi at hoppe ind og ud hele tiden. Derimod skal du blive i markedet og kun lave ændringer i din portefølje, hvis der sker noget radikalt i din egen situation eller i de selskaber, du har investeret i.

Derfor er det bedste råd: Tænk langsigtet og se investeringen over en tidshorisont på minimum fem år. Årsagen er, at der på den korte bane kan ske store udsving i aktiemarkedet. I foråret 2020 styrtdykkede aktiemarkedet med historisk kraft som følge af COVID-19. Mange aktieindeks faldt med op 30-35 procent, men et år efter har aktiemarkederne sat kurs mod nye kurstoppe.

Et andet eksempelvis er Finanskrisen, hvor der også skete betragtelige fald på kort tid, men markedet rettede sig igen.

Spredning er redning

Hos Formue- og Investeringspleje har vi et motto: Spredning er redning. Det er vigtigt ikke kun at satse på ét område, men sprede investeringerne. Investeringerne kan også omfatte ejendomme eller obligationer, for med en spredning er risikoen også spredt ud over flere markeder. Det er risikabelt at placere alle midler i samme selskab eller samme branche.

Derfor er det vigtigt at kigge ind i flere brancher og flere markeder, og hvis du bevæger dig ud på investeringsmarkedet for første gang, er muligheden også at vælge investeringsforeninger, hvor du både kan vælge aktive eller passive investeringsfonde.

Førende virksomheder med robuste forretningsmodeller

Udgangspunktet for en god investering er at vælge et ”kvalitetsselskab”. Det er en virksomhed med en gennemprøvet forretningsmodel og en robust økonomi – gerne med lav gældsandel.

Desuden er det en god idé at gå efter virksomheder, der er ledende i deres branche eller har potentiale til at blive det. Endelig handler det også om, hvorvidt virksomheden er dygtigt ledet, laver strategiske opkøb på de rigtige tidspunkter og udlodder overskydende kapital som udbytte til aktionærerne.

Værdien af et ”kvalitetsselskab” har endnu engang vist sig tydelig under COVID-19. Det er de virksomheder, der har klaret sig bedst og været fantastiske til at styre igennem og tjene penge ved at omstille eller tilpasse forretningen. Det er også den type virksomhed, der har musklerne til at lave strategiske opkøb, når tidspunktet og priserne er de rigtige.

Prioriter danske aktier

Danske aktier må gerne fylde i en portefølje, selv om de kun udgør omkring halvanden procent af verdensindekset og fra tid til anden får skyld for at være for højt prissat. Mange danske aktier er reelt globale aktier og er også prissat i et globalt perspektiv. Det gælder virksomheder som Novo Nordisk, Coloplast, Mærsk og Vestas – eksempler på globale selskaber med domicil i Danmark, selv om størstedelen af omsætningen hentes uden for Danmark.

Mange af de største danske selskaber har en pæn andel af udenlandske investorer. De køber ikke danske aktier for at støtte Danmark, men fordi det er nogle sunde og dygtigt ledet selskaber, som har leveret gode afkast.

 

Hvor mange forskellige aktier skal være i porteføljen?

Hvor mange forskellige aktier skal porteføljen sammensættes af, er også et vigtigt spørgsmål at tage stilling til. I det lys er det igen vigtigt at sprede investeringerne og dermed mindske risikoen for tab ved pludselige nedture.

En måde at få svar på spørgsmålet er at lade sig inspirere af nogle af de aktivt forvaltede investeringsforeninger, hvor mange af dem som minimum har en portefølje med 25-30 forskellige aktier.

 

Hvad sparet er tjent

Omkostningerne er også et vigtigt punkt at holde øje med, når du køber og sælger aktier. Kurtagen er det gebyr, du betaler, når du handler, og derfor skal du være opmærksom på handelsomkostningerne. Køber du eksempelvis en aktie i Novo Nordisk med en minimumskurtage på 100 kroner, er det pludselig en stor del af aktiens pris, du betaler i omkostninger. Er kurtagen derimod kun på en kvart procent af kursværdien og der ikke er en minimumskurtage, kan du i princippet købe lige så få aktier, som du vil.

God investeringslyst!