Kriser skaber nye muligheder

Kvartalsrapport for Q3 2022Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 3. kvartal af 2022 er netop udgivet, og det kan – og bør – give anledning til refleksion over egen formue og investeringer.

»Kriser skaber nye muligheder og er ofte med til at sikre en mere effektiv, økonomisk fremgang, når den økonomiske udvikling vender igen. Dette glemmer man ofte, når man står midt i krisen.«

Ordene kommer fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der i rapporten giver sit besyv og nogle opmuntrende ord med på vejen til alle, der i disse krisetider måtte være bekymrede for sin formue og investeringer – både nu og fremover.

Selvom kvartalet indledningsvist bød på et pænt fald i renter og store stigninger på aktiekurserne, og udviklingen så ud til at gå fra slemt til værre, så er det ikke uden en vis fortrøstning, at vi går ind i 4. kvartal af 2022.

I kvartalsrapporten er det emner som inflationsudvikling, prissætning på aktiemarkedet, ubalance i forsyningskæder, stigende energipriser, renteudvikling, verdensøkonomiens vækst, krigen i Ukraine, og meget mere, der er sat på spidsen.

Især de kraftige stigninger i energipriserne ligger mange på sinde, men ”Kriser skaber nye muligheder […]”, og den stigende effektivisering og søgen efter alternative energiformer er en positiv udvikling i både det økonomiske og klimamæssige perspektiv.

Hvornår vender det igen?

Tid og tålmodighed er altid nøgleord, når det relaterer sig til aktiemarkedet.

Vi har tidligere bedyret, at det bedste råd er at tænke langsigtet og se sine investeringer over en tidshorisont på minimum fem år. Vi så det i Finanskrisen, og vi så det senest, da aktiemarkedet styrtdykkede som følge af Covid-19. Begge gange rettede markedet sig igen.

»Når der sker uventede kursbevægelser, kan der opstå muligheder for at omlægge sin portefølje til bedre investeringer, men det kan også være, at det langsigtet er mest fordelagtigt at fastholde den nuværende portefølje.«

Efter analysen af tredje kvartal har vores vurdering – og vores rådgivning herefter – været, at det er mest fordelagtigt at omlægge noget af sin obligationsportefølje til obligationer med højere rente og løbetid, som er modsat aktieinvesteringer, som vi anbefaler at fastholde fortsat.

Alting er midlertidigt

I forlængelse af eksemplificeringen med henholdsvis Finanskrisen og Covid-19’s respektive påvirkninger på aktiemarkedet – og aktiemarkedets efterfølgende tilretning – er det i det afsluttende moment vigtigt at påpege det fortrøstningsfulde element i at kigge på aktiemarkedet i et historisk perspektiv: Verden har tendens til at bevæge sig fremad, og kriser er heldigvis kun midlertidige.

Og hertil skal vores motto bringes på bane: Spredning er redning. For selvom det er svært at spå om fremtiden midt i ulyksalige omstændigheder, så er fastholdelsen af en god, spredt portefølje af kvalitetsaktiver med til at sikre, at man som investor fortsat sikres et attraktivt, langsigtet afkast.

Hele kvartalsrapporten for Q3 af 2022 findes her.