Det er meget svært at spå om udviklingen fra måned til måned…

Q3 kvartalsrapportFogi.dk - nyheder

Partner og investeringschef Johnny Madsen har sat sidste punktum i vores kvartalsrapport for 3. kvartal 2023, som nu er klar til at give dig et grundigt kig på det forgangne kvartals udfordringer og muligheder på investerings- og obligationsmarkedet. Igen er det verdensøkonomien, inflation, rentestigninger, OECD’s prognoser og meget mere, der bliver sat på spidsen.

»De kommende måneders økonomiske inflations- og vækstdata vil uden tvivl blive fulgt ekstra nøje på de finansielle markeder. Det er meget svært at spå om udviklingen fra måned til måned, men i vores optik er der gode muligheder for, at inflationen vil falde mere end ventet i kombination med, at den økonomiske vækst blot bremser lidt op og ikke oplever en dybere tilbagegang.«

Sådan lyder ordene i vores kvartalsrapport, der, trods en pessimistisk stemning på de finansielle markeder i 3. kvartal, alligevel byder på en forsigtig optimisme for 4. kvartal 2023.

Vi ser positivt på 4. kvartal 2023

Det er svært at spå om udviklingen fra måned til måned, men i Johnny Madsens optik er der grund til at være positiv med hensyn til det kommende kvartal. Han vurderer nemlig i rapporten, at der er gode muligheder for et større fald i inflationen end ventet. Dette i kombination med en let opbremsning i den økonomiske vækst i stedet for dybere tilbagegang:

»[…] Bliver dette tilfældet, bør der være udsigt til positive afkast på både aktie- og obligationsmarkedet i 4. kvartal 2023. «

Som altid sikrer vi vores kunder

I Q3 kvartalsrapporten sår Johnny Madsen ingen tvivl om, at de første ni måneder af 2023 har været en udfordring for nogle investorer. Det skyldes, at bare få aktier i mange tilfælde har været udslagsgivende for afkastrealiseringen som enten skuffende eller tilfredsstillende. Hos F&I har vores kunder ikke været ramt i samme grad, fordi vi som altid handler efter vores overbevisning om, at en god spredt portefølje er vejen frem. Sådan sikrer vi vores kunder – både under lav- og højkonjunktur, både nu og i fremtiden.

Læs hele Q3 kvartalsrapporten lige her.