Der er potentielt gode muligheder for, at der er ved at være styr på inflationen…

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 er udgivetFogi.dk - nyheder

Der er netop lagt sidste hånd på vores kvartalsrapport for 2. kvartal 2023, som nu er udgivet og klar til at blive nærstuderet af dig, der er investor eller overvejer at blive det. Endnu engang bliver verdensøkonomien, inflation, rentestigninger og forsyningskæder sat i perspektiv af partner og investeringschef Johnny Madsen.

»Den økonomiske vækst i verdensøkonomien har været lidt stærkere end ventet for blot seks måneder siden, hvilket har været en medvirkende årsag til, at aktiemarkederne generelt har klaret sig godt igennem 1. halvår af 2023

Sådan forlyder det sig allerede i indledningen af rapporten, og det er fra start med til at sætte en fortrøstningsfuld stemning. Johnny Madsen har fordybet sig i både de nationale og internationale finansielle markeder, investeringsudsigter, afkast, inflation, udfordringer og risici for første halvår af 2023, og det er et forhåbningsfuldt budskab, han kommer med.

Der er gode muligheder forude

Inflationen er på vej ned i både USA og Euro-området, til trods for kerneinflationens stadigt uønsket høje niveau. Alligevel tyder noget på, at det generelle inflationsniveau og kerneinflationen vil falde yderligere i løbet af de kommende måneder. Og det er afgørende forudsætninger for, om vi kan se frem til centralbanker, der i første omgang stopper med at hæve renter – og forhåbentligt senere sætter renterne ned igen.

»Der er således gode muligheder for, at der er ved at være styr på inflationen, alt imens den økonomiske vækst i verdensøkonomien ikke er blevet afsporet, men der kun sker en mindre opbremsning. Dette vil være positivt for udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår af 2023, hvor både aktier og obligationer i sådan et scenarie kan forventes at give positive afkast.«

Godt nyt til F&I-kunder

At vi i løbet af første halvår af 2023 har været vidne til forholdsvist stabile tyske- og amerikanske statsrenter er grundlæggende godt nyt. For det er – i vores optik – et udtryk for, at de langsigtede inflationsforventninger er på vej ned. Falder inflationen og renterne tilbage og ned igen, vil det være med til at gøre aktieinvesteringer endnu mere interessante. Helt fundamentalt er vi i F&I af den overbevisning, at verdensøkonomien vil nøjes med at opleve en mindre opbremsning i den økonomiske vækst – og altså ikke en kraftig nedtur som frygtet og forventet. Og det er godt nyt.

Læs hele vores kvartalsrapport for 2. kvartal 2023 lige her.